Batec de Cultura

Bloc que no s'actualitza a diari

Josep Maria Pinto, traductor català de Proust

Crònica de Mar Armengol
Amb la col·laboració d'Eva García

“Qui ha llegit mai alguna cosa de Proust?”, va preguntar el traductor Josep Maria Pinto a la conferència que va fer el passat dia 10 a la Llibreria Excellence.  Poques persones van alçar la mà. El nou traductor de Proust en català va parlar de la seva experiència literària, que es va iniciar el 2009 i que l’ha portat a traduir el primer volum de A la recerca del temps perdut, Pel cantó d’en Swann, en dos volums: Un amor d’en Swann i Combray, per a la col·lecció Cercle de Viena.

Josep Maria Pinto, durant la conferència. Fotografia: Mar Armengol

Trencant tòpics: En Pinto va oferir una visió propera de Marcel Proust, cosa inusual, ja que en la majoria de casos aquest autor se’ns presenta com una icona culta, pràcticament inassolible. Per fer-ho, va parlar sobre la seva vida de dandy, i sobre com el va afectar la mort de la seva mare. Tant colpidora va ser per a ell la pèrdua, que el va dur a abandonar la frivolitat de la vida mundana i a tancar-se per fer de la literatura el seu sistema de vida. Sense entrar en detalls exclusivament biogràfics, Pinto va presentar un Proust més humà.

Portada d' "Un amor d'en Swann"

La biografia no ho és tot:Malgrat que A la recerca del temps perdut Proust parli en gran mesura sobre la seva vida i hi reflexioni abocant-la en més de 3500 pàgines, això no vol dir que tots els detalls que hi apareguin siguin una referència directa de les seves vivències. La font primària és la seva existència, però a partir d’aquí ell reflexiona sobre la vida humana en general i aconsegueix apropar-se així al lector atent, que s’embarca en l’aventura de llegir l’obra sencera, que és una experiència transformadora” segons Pinto.  Malgrat la distància temporal, tant l’autor com el traductor coincideixen que conèixer la vida de l’escriptor no és conèixer la seva obra, perquè el més important és llegir-la.

Actualització i fidelitat: Pinto va comentar que va emprendre la seva aventura traductora d’una manera ben curiosa: al seu blog, que curiosament es diu “Combray”, on va penjar una petita traducció de Proust. En Martí Riera, del Cercle de Viena, va contactar amb ell per proposar-li que traduís al català l’autor francès. Pinto va acceptar el repte de renovar la versió catalana de l’obra, la darrera edició de la qual datava del 1988 i havia estat realitzada per Vidal Alcover. De manera que calia un nou aire, que Pinto va saber aportar, tot mantenint l’estil proustià, que segons ell es basa en les frases llargues, que no obstant es corresponen més amb la parla habitual que no pas les curtes a les quals tots estem acostumats a llegir, com defensava el traductor.

"Combray"

"Combray". Editorial Viena

Els dos volums que Pinto ha traduït conformen el primer número que correspondria a l’edició original de set volums, però si l’aventura continua, com fa l’efecte que ho farà, la col·lecció Cercle de Viena oferirà A la recerca del temps perdut en 12 volums.

English version: “Josep Maria Pinto, catalan translator of Proust”

“Did anybody read anything by Proust?”, asked the translator Josep Maria Pinto at the conference he did on Tuesday 10th at the Llibreria Excellence boookshop. Few people raised their hands. Proust’s new translator talked about his literary experience, which began in 2009 and led him to translate into Catalan the first volume of A la recerca del temps perdut (In Search of Lost Time): Pel cantó d’en Swann (Swann’s Way). It has been published in two volumes: Un amor d’en Swann (A Swann’s Love) and Combray, by Cercle de Viena (Vienna circle) collection.

Breaking clichés: Pinto brought us a close vision about Marcel Proust. That’s unusual because this author is often showed to us as a nearly unattainable cultured figure. To do it, he talked about his dandy life and how his mother’s death affected him. It harmed him so much he left the human’s life frivolity and shut himself up in order to turn literature into his mode of life. Without talking about exclusively literary details, Pinto presented a more human Proust.

Biography isn’t everything: Even though in A la recerca del temps perdut Proust talks extensively about his life and reflects on it on over 3500 pages, that doesn’t mean that the whole details it includes are direct references to his experiences. The main source is his existence but at this point he reflects widely about human life approaching the attentive reader, who begins the adventure of reading the whole work, what is “a transforming experience” according to Pinto. In spite of the distance of time, both author and translator agree with knowing author’s life doesn’t mean knowing his work because the most important thing is reading it.

Updating and fidelity: Pinto said he began his translating adventure on a curious way: in his blog, which name curiously is “Combray”, where he uploaded a brief translation of Proust work. Martí Riera, from Cercle de Viena, contacted and proposed him to translate the French author into Catalan. Pinto accepted the challenge to modernise the work’s Catalan version, the last edition of which dated of the 1988 and was realised by Vidal Alcover. A new breath was needed, and Pinto provide it keeping the Proustian style. It’s based on long clauses, which are nearer to oral language than the brief clauses to which we are used to read, according to Pinto.

The two volumes Pinto has translated constitute the first number of the original edition (seven volumes), but if the adventure continues, the Cercle de Viena collection will offer A la recerca del temps perdut edited in 12 volumes.


Advertisements

Single Post Navigation

2 thoughts on “Josep Maria Pinto, traductor català de Proust

  1. Retroenllaç: A la recerca de Proust en català « Batec de Cultura

  2. Retroenllaç: La dificultat de la traducció literària - Little English escola d'anglès

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

Connecting to %s

%d bloggers like this: